Victoria 3’te Siyasi Partiler

Victoria 3 geliştirici günlüklerinde bu hafta siyasi partilere dair bilgiler veriliyor.

Merhabalar, bugün nihayet Siyasi Partiler hakkında konuşmaya hazırız. Siyasi Partiler Victoria 3’te sıklıkla talep edilen mekaniklerden birisiydi, şüphesiz ki Whigler ve Toryler birbirlerini boğazlamıyorken oyunun siyasi dünyasının tam olduğunu söyleyemeyiz. Oyunculardan gelen talepleri dinledik ve geçtiğimiz aylarda oyuna siyasi partileri ekleyeceğimizi duyurduk. Bugün bu partilerin oyunun siyasi arenasında nasıl bir yerinin olduğundan bahsedeceğiz.

Victoria 3’te Siyasi Partiler, Çıkar Grupları arasındaki ittifakı ifade ediyor. Seçim yapılan ülkelerde bulunuyorlar, ülkede seçim yoksa siyasi parti de bulunmuyor, böylelikle demokrasilerle otokrasiler arasında hem oyuncu tecrübesi hem de mekaniksel bağlamda bir farklılık olmasını sağlıyorlar. Çıkar Grupları hükümete tekil bir blok halinde eklenip çıkartılıyorlar, dolayısıyla hükümetinizi kurarken verdiğiniz kararlara ve bu kararların sonuçlarına dikkat etmeniz gerekiyor. Örneğin Liberal Parti içerisinde hem Aydınlar hem de Sanayiciler yer alabilir, bu iki grup serbest piyasa konusunda hemfikirken çocuk işçiler konusunda ayrı düşebilirler. Kimi zaman muhalif Çıkar Grupları iktidar partisine katılmak isteyebilirler, bu durumda Çıkar Grubu bulunduğu partiden ayrılır ve yeni partiye “katılma” sürecini başlatır. Bu şekilde hiçbir Çıkar Grubu zor kullanarak hükümetten çıkamaz veya hükümete dahil olamaz, ancak hükümetinizde reform aypmak istiyorsanız, bu Çıkar Grubunu hükümete dahil ederek tekil bir blok haline gelmelerini sağlayabilirsiniz.

Amerika’daki Cumhuriyetçi Parti, Sanayiciler ve Aydınlar arasında bir ittifak şeklinde işliyor. En büyük rakipleri Güneyli Çiftçiler ve Küçük Burjuvaziden oluşan Demokrat Parti.

Partiler bir araya gelerek Hükümet kurduklarında, Seçimlerdeki Momentumlarını da paylaşırlar. Örneğin Küçük Burjuvazi’nin faşist lideri, Muhafazakar Partiye katılırsa ve bir siyasi skandal patlak verirse, tüm Parti bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kalır. Öte yandan, sanayileşen ekonomide nüfuzlarını her geçen gün kaybeden Toprak Sahipleri, Faşist Partiyle yakınlaşarak önemlerini korumaya çalışabilir, tüm Partinin aldığı oylara göre Siyasi Güç kazanırlar.

Bol miktarda muhalif Çıkar Grubu içeren Whig Partisi kendisini bir yolsuzluk skandalının içinde buldu. Silahlı Kuvvetlerin lideri Rowland Hill, tüm bloğun seçim kampanyasını etkileyebilir.

Seçim Kampanyası esnasında partilerin Momentumlarını etkileyen çeşitli olaylarla karşılaşırsınız. Bu olaylar dönemin seçim kampanyalarını ve bu dönemde yaşanan skandalları konu alır. Bunlar arasında Amerika’da popülerleşen küçük istasyon mitingleri ve Gladstone’un Midlothian Kampanyası bulunur.

Çıkar Gruplarının katılabileceği 11 potansiyel Siyasi Parti bulunur. Partiler dinamik bir şekilde kurulurlar ve feshedilirler, dolayısıyla oyunlarınız içerisinde ülkelerin siyasi atmosferleri birbirlerinden farklılık gösterir. Oyun içerisinde kurulabilen partiler aşağıdaki gibidir:

 • Çiftçi Partisi
 • Anarşist Parti
 • Komünist Parti
 • Muhafazakar Parti
 • Faşist Parti
 • Serbest Ticaret Partisi
 • Liberal Parti
 • Askeri Parti
 • Radikal Parti
 • Dini Parti
 • Sosyal Demokrat Parti

Bu partilerin birçoğu, Çıkar Gruplarının ana ideolojileri doğrultusunda şekillenirler. Örneğin Liberal Parti normalde Aydınların partisidir fakat doğru şartlarda Aydınlar başka bir partiye dahil olmak isteyebilir. Komünist Parti ve Radikal Parti gibi diğer partiler oyun içerisinde beliren lider ideolojileri etrafında şekillenir. Bu partilerin her biri ulusal, kültürel ve dini faktörler doğrultusunda dinamik isimlere sahiptir, örneğin Büyük Britanya’da Muhafazakar Parti’nin ismi Tories’tir, Amerika’da ise aynı partinin adı Demokrat Parti’dir.

Çıkar Grupları, Ötekileştirilmedikleri müddetçe ve ülke seçimlere izin veriyorsa Siyasi Partilere katılabilirler. Çıkar Grubunun hangi Siyasi Partiye katılacağı çeşitli faktörler doğrultusunda şekillenir:

 • Cumhuriyetçi, Radikal, Serbest Piyasacı veya Reformcu lidere sahip Çıkar Grupları Liberal Partiye katılmaya daha meyillidir.
 • Sanayiciler, ülkede kamu sağlık hizmeti ve okullar bulunması durumunda ve seçim yasaları düşük tabakanın oy vermesine müsaade ediyorsa Muhafazakar Partiye katılmaya daha meyillidir.
 • Zayıf Çıkar Grupları, Çiftçi Partisine katılarak serfliği kaldırmaya çalışabilir. İskandinav ülkelerinde Çiftçi Partisi kurulma ihtimali daha fazladır.
 • Şura Cumhuriyetlerinde Anarşist liderler tarafından yönetilen Çıkar Grupları, ülkenin lideri Öncü özelliğine sahipse Komünist Partiden ayrılmaya meyillidir.
 • Faşist bir lidere sahip Çıkar Grubu güçlendiğinde, daha zayıf muhafazakar Çıkar Grupları Faşist Partiye katılmak ister.
 • Eğer güçlü bir Çıkar Grubu, Sosyal Demokrat bir lidere sahipse, daha zayıf solcu Çıkar Grupları onlara katılır. Aynı şekilde daha zayıf Sosyal Demokratlar daha güçlü Komünist Partiye katılmaya meyillidir.

Özetlemek gerekirse Victoria 3’te Çıkar Grupları bir araya gelerek Siyasi Partileri oluştururlar, bu Siyasi Partiler bir araya gelerek Hükümeti oluşturur. Tüm bunların dinamik isimleri ve farklı koşulları vardır ve ne yönde kararlar verirseniz verin makul Partilerle karşılaşırsınız.

Bugünlük bizden bu kadar, önümüzdeki hafta Mikael sizlere Dini Dönüşüm ve Kültürel Asimilasyon mekaniklerini tanıtacak.

Yorum Yap