Victoria 3’te Seçimler

Victoria 3 geliştirici günlüklerinde bu hafta seçimlere dair bilgiler veriliyor.

Victoria 3 için kaleme alınmış bir başka geliştirici günlüğüne daha hoş geldiniz. Bu hafta seçimlerden bahsedecek, seçimleri etkileyen yasaları tanıtıp Seçim Kampanyalarının ülkenizdeki siyasi atmosfere olan etkilerinden bahsedeceğiz. Bu yazıda Siyasi Partilere değinsek de, asıl olarak bu hafta değil önümüzdeki haftanın günlüğünde onları işliyor olacağız. Şimdilik Siyasi Partilerin demokrasilerde bulunduğunu ve Çıkar Gruplarının bir araya gelmesiyle ortaya çıktıklarını bilmeniz yeterli.

Ülkedeki güç dağılımını belirleyen yasaların müsaade etmesi durumunda, ülkelerde Seçim yapılabilir:

  • Toprağa Dayalı Oy Hakkı: Aristokratlar, Sermayedarlar, Din Adamları ve Subaylar oy hakkına sahiptir. Çıkar Gruplarına sağladıkları Siyasi Güç normalden fazladır.
  • Varlığa Dayalı Oy Hakkı: Bir Nüfusun oy verme hakkı, Varlık eşiğinin üstünde olup olmamasına göre belirlenir. Oy verebilen Nüfuslar, daha yüksek Siyasi Güce sahiptir.
  • Kısıtlı Oy Hakkı: Varlık eşiği, varlığa dayalı oy hakkına nazaran daha aşağıdadır. Okuryazar nüfuslar, Çıkar Gruplarına daha yüksek Siyasi Güç sağlarlar.
  • Evrensel Oy Hakkı: Varlık eşiği yoktur. Nüfus türü ve okuryazarlık Siyasi Güç sağlamaz. Nüfusun varlık seviyesi Siyasi Gücünü etkilerken, Okuryazarlık oranı siyasi olarak daha aktif olmasını sağlar.

Varlığa Dayalı Oy Hakkında siyasi güç en varlıklı nüfusların (ve bu nüfusların desteklediği çıkar gruplarının) elindedir. Bu durum doğal olarak tarım ağırlıklı ekonomilerden Aristokratların ve Toprak Sahiplerinin, sanayileşmiş ekonomilerde ise Sermayedarların ve Sanayicilerin elindedir.

Tüm bu yasalar Hükümet İlkeleri yasalarıyla uyumludur, örneğin Monarşi yasasına sahip bir ülke tamamen seçimsiz Mutlak Monarşi olabileceği gibi, evrensel oy hakkına da sahip olabilir. Aynı şekilde Cumhuriyetler, Başkanlı bir Diktatörlük olabilirler. Dilerseniz bir Konsey Cumhuriyeti veya Varlığa Dayalı Oy Hakkına sahip bir Teokrasi yapabilirsiniz (tabii bu tercihler siyasi birtakım çalkantılara sebep olabilir…)

Nüfusların oy verme hakkını elinden alabilecek 3 ana faktör vardır:

  1. Ayrımcılık. Ayrımcılığa maruz kalan nüfuslar seçimlerde oy kullanamazlar.
  2. Bütünleştirilmemiş bir eyalette yaşamak. Sadece bütünleştirilmiş eyaletlerde ikamet eden nüfuslar seçimlerde oy kullanabilirler. Örneğin büyümekte olan bir kolonide yer alan nüfusların oy hakkı yoktur.
  3. Siyasi olarak inaktif nüfuslar, yasal haklarından bağımsız bir şekilde oy kullanmazlar. Bu nüfuslar herhangi bir Çıkar Grubuna ait değildir, genellikle düşük Okuryazarlık oranına ve Yaşam Standartına sahiptir. Tarlalarda çalışan çiftçiler neredeyse her zaman siyasi olarak inaktiftir.

1913 yılında kadınların oy verme hakkını savunan Emily Davison, bir yarış esnasında kralın atı tarafından öldürüldü. Davasına olan inancıyla bilinen Emily, Britanya hükümeti tarafından birçok kez tutuklandı, yaptığı grevlerde kendisine zorla yemek yedirildi.

Kadınların oy verme hakkını konuşmak için güzel bir zaman. Victoria 3’te kadınlara oy verme hakkı tanımak, hem İş Gücü Oranınızı hem de Muhtaç İmtiyazınızı arttıracak. Bu durum nüfusunuzun daha yüksek bir miktarının binalarınızda çalışabilecek durumda olacağı, ancak aynı zamanda ülkenizdeki oy gücünün dağılımında Muhtaçların yüzdesinin daha yüksek olacağı anlamına gelir. 1836 yılında Çıkar Grupları bu yasanın çıkarılmasına pek sıcak bakmazlar, Feminizm’i araştırdıktan sonra (veya bu teknoloji ülkenizde yayıldıktan sonra) Feminist ideolojiye sahip siyasi figürlerle karşılaşabilirsiniz. Bu figürler kadınlara oy hakkı tanınmasını destekler ve daha az eşitlikçi yasalara karşı çıkarlar. Siyasi Tahrik teknolojisinin araştırılmasıyla birlikte kadınlara oy hakkı tanınması hareketi tam teşkilatlı bir şekilde harekete geçebilir. “Kadın Oyları” isminde bir Gündem Maddesine sahip olursunuz, bu gündem maddesiyle ilişkili olaylarda bu siyasi hareketi bastırabilir veya ateşleyebilirsiniz. Yasanın çıkarılmasıyla veya bu hareketin görmezden gelinip sindirilmesiyle gündem maddesini tamamlayabilirsiniz.

Kadınlara neden oy verme hakkı tanımayayım ki diye düşünüyor olabilirsiniz. Eğer eşitlikçi bir toplum hayali kuruyorsanız kesinlikle vermelisiniz fakat aristokrasiyi koruyup, muhafazakar bir devlete sahip olmayı planlıyorsanız kadınlara oy hakkı tanımak sadece onları kızdırmakla kalmaz, aynı zamanda ülkedeki güç dengelerinin temelinden sarsılmasıyla sonuçlanır. Muhtaç İmtiyazının artışı, büyük nüfuslara nazaran küçük nüfusların lehinedir, nihayetinde ülkedeki İşçi, Makine Ustası ve Çiftçilerin sayısı her zaman Aristokratların veya Sermayedarların sayısından fazladır. Bir yerden sonra nüfuslar, en kalabalık olan Düşük Sınıfın neden diğer 2 sınıfı ortadan kaldırmadığını merak etmeye başlar.

Sistemi denemek için negatif seçim olayını spamlayınca, Whigler seçimde neye uğradığını şaşırdı.

Seçimler 4 yılda bir yapılır. Seçimden 6 ay önce Seçim Kampanyaları başlar. Her Siyasi Parti, kampanyanın başlangıcında bir Momentum değerine sahiptir, bu değer kampanyalarının başarısını ve seçim gününde ne kadar oy toplayabileceklerini ifade eder. Kampanya esnasında Momentum her siyasi parti için değişiklik gösterir ve nihai sonucu etkiler. Partiler, liderler ve diğer birçok unsur yıllar içerisinde değiştiği için, önceki seçimlerde alınan sonuçlar partilerin momentumunu etkilemez. Momentum şansla, olaylarla, Çıkar Grubu liderlerinin popülariteleriyle değişebilir.

Torylerin son seçimdeki başarısı Toprak Sahibi Seçkinleri güçlendirdi, sahip oldukları varlık seviyesi Britanya’daki Varlığa Dayalı Oy Hakkı ile birleştiğinde onların Siyasi Gücünü bir hayli arttırıyor.

Seçim Kampanyası sona erdiğinde oylar sayılıyor ve bir sonraki seçime kadar sonuçlar belirleniyor. Çıkar Grupları, partilerinin aldıkları oy oranında Siyasi Güç kazanıyorlar, bu da hükümetinizin meşruluğunu, dolayısıyla verimliliğini etkiliyor. Hükümetinizi bir araya getiren unsurları belirlemek hala sizin elinizde, tıpkı modern ülkelerdeki seçim sistemleri gibi, seçimlerde en fazla oyu almak bir partinin veya koalisyonun hükümeti kuracağı anlamına gelmiyor. Seçim sonrasında, özellikle Çıkar Gruplarının ve onlarla ilişkili partilerin gücü, azınlık hükümeti kurmadan evvel dikkat etmeniz gereken şeylerden biri.

Victoria 3’te seçimler siyasi değişikliği sağlamak için önemli bir araç olabileceği gibi, aynı zamanda istikrarsız bir dönemi beraberinde getirebilir. Seçim sonuçlarıyla uğraşmak, bir hükümeti kurarken en çok aklınızda bulundurmanız gereken şeylerin başında geliyor. Önümüzdeki hafta Siyasi Partilerden daha ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğiz.

Yorum Yap