Victoria 3’te Muharebeler

Victoria 3 geliştirici günlüklerinde bu hafta muharebelere dair bilgiler veriliyor.

Bir başka geliştirici günlüğüne daha hoş geldiniz. Bu yazıda sizlere Muharebelerin işleyişinden ve sonuçlarından bahsedeceğiz. Eğer daha önce okumadıysanız, Cephelerden bahsettiğimiz geliştirici günlüğünü okumanızı öneririm.

İlk olarak yenilenmiş Cephe arayüzünü inceleyelim. Aşağıda göreceğiniz ekran görüntülerinin halen yapım aşamasında olduğunu, rakamların ve değerlerin değişebileceğini unutmayın. Örneğin şu anda muharebelerin normalden çok daha fazla ölümcül olduğunu görüyoruz.

Bir muharebenin başlaması için, taraflardan birinin İlerleme emri almış en az 1 Generale sahip olması gerekir. Bu durum yaşandıktan sonra ilerleme çubuğu kademeli bir şekilde dolar ve muharebe başlar. Bir muharebenin ne kadar sürede başladığı, çeşitli faktörler doğrultusunda değişir.

Muharebe başladığında, asıl savaşa geçmeden evvel çeşitli eylemlerin tamamlanması gerekir. Bunların tamamı kod üzerinden belirlenir ve modlarla değiştirilebilir.

 • Saldıran taraf, esas Generalini belirler.
 • Savunan taraf, esas Generalini belirler.
 • Cephede muharebenin gerçekleşeceği bölge belirlenir.
 • Saldıran taraf, muharebeye dahil edebileceği birim sayısını belirler.
 • Savunan taraf, muharebeye dahil edebileceği birim sayısını belirler.
 • Her iki taraf da birimlerini seçer.
 • Bir cephede birden fazla General olabilse de, Muharebelerde her taraf tek bir General belirler. General seçtikten sonra dilerseniz farklı Generallerin komutasında olan veya Garnizonlarda yer alan birimleri muharebeye katılması için seçebilirsiniz.

Ek olarak, her iki taraf da Hearts of Iron IV’teki Muharebe Taktiklerine benzer bir şekilde birimlere avantajlar (veya dezavantajlar) sağlayan Muharebe Vaziyetine sahiptir. HOI4’ten farklı olarak bunlar muharebe boyunca sabittir ve değişmezler. Örneğin Mühendis özelliğine sahip bir Generalin “Mevzilenme” vaziyetini seçme şansı daha yüksektir ve bu vaziyet ona savunma avantajları sağlar.

Artık asıl muharebe başlayabilir. Muharebe döngüler halinde farklı aşamalar şeklinde ilerler ve taraflardan biri yok edilene veya geri çekilmeye zorlanana dek devam eder. Bu aşamalar kabaca şu şekildedir:

 • Her iki taraf da savaşabilecek kaç adamı kaldığına bakar.
 • Her iki taraf da, karşı tarafa zaiyat verdirir.
 • Her iki taraf da yaralılarını kurtarmaya çalışır.
 • Her iki taraf da zaiyatlar doğrultusunda moral hasarı alır.
 • Eğer iki taraftan biri yok edilmişse veya geri çekilmişse, muharebe sona erer.

Birimleri iki ana muharebe değeri vardır: Saldırı değeri saldırırken, Savunma değeri ise savunurken kullanılır. Planlamanızı önceden yapıp, ordunuzu girişeceğiniz savaşa göre şekillendirmeniz en doğrusu olacaktır. Elbetet muharebeden muharebeye değişen farklı faktörler de bulunabilir.

Zaiyatlar hem sayı üzerinden hem de tarafların muharebe istatistiklerinin birbirine olan oranı üzerinden belirlenir. Örneğin sayıca dezavantajlı durumda olan fakat modern silahlarla donatılmış bir birlik, kendisinden daha kalabalık bir orduyu yenilgiye uğratabilir.

Taraflardan birisi zaiyat verdiğinde, bu miktar çeşitli nüanslarla birimler arasında paylaştırılır. Her birim kışlada çalışıyor gözüken nüfusların bilgisi doğrultusunda kültür bilgisine sahiptir. Örneğin 4 Fransız/1 Flemenk askerden oluşan birimin verdiği zaiyatın %80’i Fransızları etkileyecektir.

Her zaiyat ölümler sonuçlanmayabilir, savaşamaz hale gelen nüfusların bir kısmı Muhtaca dönüşür. Bu da uzun süren savaşların, nüfusun geri kalanı tarafından desteklenmesi gereken ciddi bir gazi nüfus ortaya çıkarabileceği anlamına gelir. Uzun vadede bu huzursuzluklara ve ekonomik zorluklara sebep olur.

Moral hasarı alınan zaiyat oranına göre belirlenir ve zaman içerisinde, birimler iyi ikmale sahip oldukları müddetçe artış gösterir.

Muharebe bittikten sonra iki şey yaşanır:

Zaferin büyüklüğüne, birim karakteristiğine ve General özelliklerine göre belli sayıda bölge ele geçirilir. Bölge ele geçirilmesi cephenin değişmesine sebep olur ve bu bölgeler geri alınmalarına veya savaşın bitişine kadar işgal altında kalırlar.

Savunan tarafın zafer alması durumunda daha önceleri kaybedilen topraklar geri alınırken, saldıranın zafer alması durumunda düşman topraklarına ilerlenir ve yeni bölgeler işgal edilir.

Muharebenin bitmesiyle birlikte savaş yapılan eyalette Tahribat seviyesi artar. Büyük çapta, modern silahların kullanıldığı kanlı muharebeler bu tahribat seviyesinin daha da yüksek olmasına sebep olur, eyaletin altyapısı ve bina verimliliği düşer, ölüm oranları artar, eyalet dışarıya göç vermeye başlar. Bu etkiler savaş bittikten sonra da devam ederler ve tam anlamıyla silinmeleri için ciddi bir sürenin geçmiş olması gerekir.

Bu haftalık bu kadar, önümüzdeki hafta siyasete geri dönecek, seçimlerden bahsedeceğiz.

Yorum Yap