Victoria 3’te Birleşme

Victoria 3 geliştirici günlüklerinde bu hafta Birleşme ve ülke kurma mekanikleri hakkında bilgiler veriliyor.

Merhabalar. Victoria 3 için bir diğer Geliştirici Günlüğüne daha hoş geldiniz! Bugünkü konumuz Birleşme, yani bir ulusu diğerine, ‘daha büyük’ bir ulusa dönüştürme süreci. Örneğin tarihte, 1871’de Prusya Krallığı’nın Alman İmparatorluğu’na dönüşmesi örneği gibi.

İki farklı Birleşme türü vardır: Normal Birleşmeler ve Büyük Birleşmeler. Büyük Birleşmelerin bazı özel mekanikleri vardır. İlk önce Normal Birleşmeleri ele alacağız.

Sahip olduğunuz Birleşme seçenekleri, Belucistan gibi tek bölgeli küçük uluslardan Hindistan gibi geniş ülkelere kadar uzanır.

Normal Birleşme, sade ve basittir. Diğer ülkeler tarafından oluşturulabilen belirli bir ülkedir. Oluşturulabilir ülkeler geçmişte var olmuş (Polonya gibi), 1836’dan sonra ortaya çıkmış (İtalya gibi) ülkeler olabilir. Dahil etmek için yeterince makul veya ilginç bulduğumuz (Arabistan gibi) alternatif tarih ülkeleri olabilir veya hatta 1836’da haritada zaten var olan ancak parçalanmaları veya fethedilmeleri durumunda yeniden oluşturulabilecek ülkeler (örneğin Orta Amerika Birleşik Eyaletleri) olabilir.

Bir ülkenin başka bir ülke olabilmesi için sağlaması gereken birkaç koşul vardır:

  • Birleşmeyi yapacak ülke, kurulacak ülkeyle en az bir Birincil Kültürü paylaşmalıdır. Örneğin, Güney Almanya veya Kuzey Almanya Birincil Kültürüne sahip herhangi bir ülke, her ikisine de sahip olan Almanya’yı kurabilir.
  • Birleşmeyi yapacak ülke, kurulacak ülkeden daha düşük bir ülke kademesine sahip olmalıdır. Ülke kademesi, tarihsel olarak nasıl algılandığına bağlı olarak her ülkeye atanan doğal bir “durum”dur ve kademenin ne kadar yüksek olduğuna bağlı olarak Prestij verir. Örneğin, tarihsel olarak bir Krallık olarak kabul edilen bir ülke, sadece bir Kontluk olan bir ülkeye göre biraz daha fazla Prestij alır. Bu, bazı ülkelerin/unvanların doğası gereği diğerlerinden daha prestijli olduğu fikrinin tam da oyunun geçtiği çağlar esnasında modası geçtiğinden, oldukça zayıf bir etkidir ancak hangi ülkelerin gerçekçi olarak kimliklerini değiştirmeye çalışacağını belirlemenin kullanışlı bir yolu olabilir. Polonya’nın kendisini sadece Galiçya-Volhynia’ya dönüştürmek istemesi pek olası değilken, Krakow bu fırsatı kaçırmayabilir. Bu kuralın bir istisnası vardır. Bir ülke, kendisi halihazırda daha önce Büyük Birleşme ile kurulmuş bir ülke değilse, aynı seviyede bir Büyük Birleşme ülkesi kurabilir. Örneğin, Avusturya İmparatorluğu Büyük Birleşme ile Almanya İmparatorluğu’nu kurarsa aynı kademede kalır ancak yine de Almanya İmparatorluğu’nu kurabilir.
  • Birleşmeyi yapacak ülke, kurulacak ülkenin yeterli sayıda tamamlayıcı Vilayet Bölgesinin sahibi veya sahibinin süzereni olmalıdır. Genellikle kurulan ülkenin, tamamlayıcı Vilayet Bölgeleri olarak gördüğü şey, doğrudan Birincil Kültürlerinin Kültürel Anavatanlarına denktir. Dolayısıyla İtalya’nın tamamlayıcı Vilayet Bölgeleri, Kuzey İtalya veya Güney İtalya kültürünün Kültürel Anavatanı olarak kabul edilen herhangi bir Vilayet Bölgesidir.
  • Bazı Birleşmeler, yapılabilmesi için Milliyetçilik veya Pan-Milliyetçilik gibi teknolojileri araştırmanızı gerektirebilir.

Bu koşullar sağlandıktan sonra birleşme, bir düğmeye basmak kadar basittir. Bu düğmeye basıldığında, Birleşmeyi yapan ülke, kurulan ülkeye dönüşecek ve bu süreçte kurulan ülke, kendisi ile birincil kültürü paylaşan ve tamamlayıcı Vilayet Bölgelerine sahip olan tüm kendine bağlı devletleri ilhak edecektir. Bu nedenle, birleşme hayallerinizin önünde duran diğer ülkeleri doğrudan fethetmek zorunlu (hatta arzu edilir) değildir. Onlara boyun eğdirerek, hedeflediğiniz topraklara erişebilir ve daha az Kötü Nam ile onları entegre edebilirsiniz.

Dokuz Avustralya tamamlayıcı Vilayet Bölgesi’nin yedisinin kontrolleri altında olmasıyla, Yeni Güney Galler kendisini birleşik Avustralya Dominyonu olarak ilan etmeye hazır.

Normal Birleşmeler hakkında bilinmesi gereken her şey bu kadar. Öyleyse, Büyük Birleşmelerin ne farkı var? Aslında çok yok! Büyük Birleşmeler, Almanya ve İtalya gibi, tarihsel olarak, bölündükleri farklı yönetim biçimlerinden, oluşmaları için kışkırtan güçlü milliyetçi hareketlere sahip olan ülkelerdir. Oyunun başlangıcında, bunlar normal Birleşmelerden neredeyse farksızdır ancak Birleşmeyi yapacak ülke ile birincil bir kültürü paylaşan herhangi bir ülke Milliyetçi Topluluk teknolojisini araştırdığında, Birleşme Adayları ve Birleşme Diplomatik Oyunları adlı yeni mekanikler devreye girer.

Birleşme Adayları, oldukça basit bir şekilde, bahsedilen farklı yönetimleri tek bir bayrak altında birleştirmeyi amaçlayan ülkelerdir; buradaki açık tarihsel örnek, Prusya Krallığı’nın Almanya’yı birleştirme tutkusudur. Bir ülkenin Birleşme Adayı olabilmesi için en azından Büyük Güç olması gerekir. Bununla birlikte, Üstün Güç olan başka (potansiyel veya mevcut) Birleşme Adayları varsa, o zaman Büyük Güçler, Üstün Güç ile kıyaslandığında çok zayıf görüldükleri için geçerli Birleşme Adayları olarak kabul edilmezler.

Aynı anda en fazla 3 Birleşme Adayı olabilir ve bundan daha fazla potansiyel aday varsa, en yüksek Prestijli 3 aday seçilir. Hiçbir potansiyel ülke en azından Büyük Güç değilse, hiçbir Birleşme Adayı olmaması da mümkündür. Güç sıralamaları değiştikçe adaylar da değişir. Sıralama eşiğinin altına düşen herhangi bir aday, aday olmayı bırakır ve bunu başaran herhangi bir potansiyel aday, yeni aday olur.

Prusya ve Avusturya’nın, Almanya’yı birleştirme girişimleri için bir avuç destekçisi var ancak küçük Alman ülkelerinin çoğu henüz kararını vermemiş.

Sizlere nasıl Birleşme Adayı olunacağını anlattığımıza göre, gerçekten aday olduğunuzda ne yapacağınıza geçelim. En önemlisi, artık kurulacak ülke ile birincil bir kültürü paylaşan ve aday olmayan ülkelerin desteğini almaya başlayabilirsiniz. Bu ülkeler, dünyaya kendilerinden daha büyük bir şeyin parçası olmak istediklerini etkili bir şekilde söyleyerek, ağırlıklarını mevcut Adaylardan birinin arkasına koymayı seçebilirler.

Aday olmayan bir ülke, Birleşme Adaylarından birine taraf olduğunda,Birleşmenin sağlanması için gereken tamamlayıcı Vilayet Bölgesini fiilen elinde tutmasa da, desteğini aldığı için Birleşme Adayının kendi elinde sayılır. Bu sayede, her iki Mecklenburg Dükalığı da Prusya’nın adaylığını destekliyorsa, bu, Prusya’nın Birleşme için ihtiyac duyduğu Mecklenburg vilayetini, Kuzey Almanya Vilayet Bölgesi sayısına ekler.

Ayrıca Birleşme Adayları, Ulus Oluşturma panelinden başlatılabilen iki özel Diplomatik Oyuna erişim elde eder. Bunlar ‘Ulusal Liderlik’ ve ‘Birleşme’dir ve büyük ölçüde Almanya’nın ortaya çıktığı tarihsel süreç üzerinde modellenmiştir.

Ulusal Liderlik, yalnızca birden fazla Birleşme Adayı varsa ve 1866 Avusturya-Prusya Savaşı’nda olduğu gibi, bir adayın diğerine üstünlük için meydan okuması durumunda geçerlidir. Bu diplomatik oyun her zaman başka bir Birleşme Adayını hedefler ve her iki taraf da diğerini adaylığından vazgeçmeye zorlayan birincil savaş hedefine sahiptir. Destekçiler burada devreye giriyor, çünkü bir adayı veya diğerini destekleme sözü veren herhangi bir ülke, oyunda onları otomatik olarak destekleyecek ve işler savaşa dönüştüğünde yanlarında savaşacak.

Çok sayıda taraftar toplayan Prusya, Avusturya’ya Alman Liderliği için meydan okumaya ve kalan tek Birleşme Adayı olmaya hazırlanıyor.

Bir Liderlik savaş hedefi uygulandığında, mağlup olan taraf Birleşme Adaylığından kalıcı olarak diskalifiye edilecek ve bu da o Birleşme Ülkesi için maksimum aday sayısını 1 azaltacaktır (basitçe, baskın adaya meydan okumak için yükselen sonsuz sayıda yeni aday olmamasını sağlar). Başka bir deyişle, Prusya, Avusturya’yı tarihsel olarak olduğu gibi yenerse, Avusturya artık Birleşme adayı olmayacak ve Bavyera gibi başka bir Alman ülkesi Büyük Güç statüsüne yükselmedikçe, Prusya ayakta kalan tek aday olarak kalacak.

Avusturya’nın Almanya adaylığından diskalifiye edilmesinin aslında onların Almanya’yı kurmasını engellemediğini, ancak bu, adayların kullanabileceği araçları artık kullanamayacakları ve bu sonuca ulaşmak için kaba kuvvete güvenmeleri gerektiği anlamına geldiğini belirtmek ayrıca önemlidir.

Yalnızca bir Aday olduğunda (ya başlangıçta yalnızca bir aday olduğunda ya da diğerleri yenildiklerinde), Birleştirme Oyunu kullanılabilir. Bu, kurulacak ülke ile birincil bir kültürü paylaşan ve onun tamamlayıcı Vilayet Bölgelerinde toprak sahibi olan, Üstün Güç olmayan her ülkeyi içeren özel bir oyundur. Daha önce olduğu gibi, adayı destekleyen bu ülkelerin hepsi oyunda otomatik olarak adayın tarafında olacak, geri kalanların en güçlüsü savaş lideri olarak karşı tarafta olacak, diğerleri ise bu savaş liderinin tarafına geçeceklerdir. Tıpkı diğer Diplomatik Oyunlarda olduğu gibi, gerçekleştiği bölgeyle ilgilenen herhangi bir ülke devreye girebilir.

Bir Birleştirme Oyununda, saldırgan, kendi destekçileri (ilhak edilmek için savaşabilecekler) dahil olmak üzere, potansiyel hedef listesindeki tüm diğer (Üstün Güç olmayan) ülkelerin tam olarak ilhak edilmesinden daha azını hedeflemez. Bu nedenle, Birleşme Adayı olmayan bir oyuncu ülkenin bir adayı desteklemesi için çok az neden var gibi görünebilir ancak (amacınızın kendi ülkenizi ilhak etmek olmadığını varsayarsak) bunu yapmak için geçerli bir neden var: Zamana oynamak için. Birleşme Adayını desteklemek muhtemelen onları size karşı daha dostça yapacaktır, yani her tarafı Prusya ile çevrili Anhalt olarak oynuyorsanız, bir ‘müdahaleden’ kaçınmak için desteğinizi onlardan tarafa kullanmak geçerli bir strateji olabilir. Bazı güçlü müttefikler edindikten sonra bu desteği geri çekebilirsiniz.

Avusturya artık rekabetin dışında olduğu için, Alman birleşmesi Prusya’nın elinde görünüyor… Fransız ve Rus müdahalesini önlemenin veya üstesinden gelmenin bir yolunu bulabilirlerse.

Bugünlük bu kadar! Önümüzdeki hafta, baş içerik tasarımcımız ve AAR meraklısı neondt’nin yazdığı başka bir geliştirici günlüğü ile Karakterler konusunu işleyeceğiz.

Yorum Yap