Victoria 3’te Amerikan İç Savaşı

Victoria 3 geliştirici günlüklerinde bu hafta Amerikan İç Savaşının işleyişine dair bilgiler veriliyor.

Herkese merhabalar, Victoria 3’ten bir başka geliştirici günlüğüne daha hoş geldiniz. Bu hafta sizlere Amerika Birleşik Devletleri’nin tarihinde karanlık bir dönem olan Amerikan İç Savaşından bahsedeceğiz.

İç Savaşın başlangıcından çok daha önceleri, Amerika Birleşik Devletleri kargaşaya sürüklenmeye başlamıştı. Bu kargaşa özellikle 1850’li yıllarda şiddetli bir hal aldı. 1861 yılında birkaç eyalet birlikten ayrılmak için oylama yaptı ve Amerika Konfedere Devletlerini kurdu. Birlik ve Konfederasyon 1865 yılına kadar tam 4 yıl savaştı. Konfederasyonun teslim olmasıyla birlikte Birlik, Konfederasyona bağlanan eyaletleri yeniden kendisine bağladı ve “Yeniden Yapılanma” olarak bilinen, iç karışıklıkların hakim olduğu ve Konfederasyonun yenilgisiyle birlikte öne sürülen bazı sosyal reformların başarısızlıkla sonuçlandığı bir dönem başlamış oldu. Bu dönemin başarısızlıkları Jim Crow yasalarıyla sonuçlandı ve nesiller boyu süren bu çekişmede ırksal eşitlik vaadi Victoria döneminin sonuna kadar güncelliğini korudu.

Oyuna geçmeden evvel bir konuda anlaşalım, İç Savaş’ın merkezinde kölelik bulunuyordu. Ayrılık bildirgesini kaleme alanlar bunu net bir şekilde ifade etmişti. Kölelik sistemi, birlikten ayrılanlar tarafından defalarca kez ayrılma sebebi olarak dile getirildi. Savaşın ardından Kayıp Neden mitinin ortaya çıkmasıyla birlikte farklı düşünceler filizlense de, hem savaş öncesinde hem de savaş esnasında kölelik bu isyanın en önemli sebebi olarak yinelenmişti.

Tarihin bu şekilde yorumlanması, yeterli kanıtlara ve güçlü bir zemine sahip. Bu sebeple Victoria 3’te, Amerikan İç Savaşını yansıtırken bunu esas alıyoruz.

Amerika Birleşik Devletleri, aktif bir gündem maddesiyle oyuna başlıyor. Oyunun ilk yıllarında ve tarihsel olarak, her ne kadar henüz olaylar şiddete varmasa da, Amerika çoktan köleliği bir tartışma konusu haline getirmeye başlamıştı. Bu noktada ulusal düzeyde Amerika Birleşik Devletleri kölelik karşıtlarıyla, kölelik yanlıları arasındaki dengeyi sağlamak, olayların büyümesini engellemek veya taraflardan birini seçmek durumunda kalacak.

Uzlaşmacı bir politika izlemeniz, ülkedeki kargaşanın tamamen sona ermesini sağlamayacak. Karşılaştığınız kimi olaylar, hangi seçeneği seçerseniz seçin ülkedeki gerilimi arttıracak. Seçtiğiniz seçeneğin etkisi, kimi daha çok kızıp, kimin sakinleştirildiğini belirleyecek.

Gerilimin artmasıyla birlikte şiddet de artış gösterecek ve daha kutuplaştırıcı olaylarla karşılaşacaksınız. İlk karşılaştığınız olaylarda öylesine bir senatörün konuşması veya bir şehirde ölümle sonuçlanan bir olaydan bahsedilirken, gerilimin artmasıyla birlikte işlerin çığırından çıktığına şahitlik edeceksiniz. Gazete manşetleri senato odalarında tartışmalara sebep olacak, bu tartışmalar kavgayla sonuçlanacak, insanlar düşüncelerini sözleriyle değil, silahlarıyla kabul ettirmeye çalışacaklar.

Köleliğe dair tartışmaları sonlandırmanın en kolay yolu köleliği sonlandırmak olabilir ancak bunun da bazı riskleri vardır. Çıkartmak istediğiniz yasalara karşı bazı siyasi hareketler kurulabilir. Elbette köleliği sonlandırmamanız, bunu yapmanız için bazı siyasi hareketleri de tetikleyebilir ve bunun da kendine has bazı zorlukları olacaktır.

İç Savaşı tetiklemek farklı devletlerin ayrılmasına sebep olabiliyor. Örneğin yukarıdaki ekran görüntüsünde Florida’da yeteri kadar kölecilik yanlısı bulunmadığı için Konfederasyona dahil olmadı.

İşte burada, kendi devrim mekaniklerimizi kullanarak daha dinamik bir Amerikan İç Savaşı ortaya çıkartmak istedik. Eğer kölecilik üzerinden bir devrim başladığında, Kölecilik Meselesi ismindeki gündem maddesi aktifse, devrimci hükümet ayrılıkçı bir hükümete dönüşüyor. Ayrılma, hangi eyaletlerde köleliğin kaldırılması veya devam etmesi için radikal hareketin bulunduğuna göre şekilleniyor, bu da ayrılıkçı hükümetin gücünün, devrim öncesinde radikalleşmiş siyasi hareketi destekleyen çıkar gruplarına bağlı olduğu anlamına geliyor. Eğer kölecilik yanlısı çıkar grupları güçlendirilmişse, ayrılıkçılar isyan ettiklerinde daha fazla sayıda eyalete sahip oluyorlar. Öte yandan bu çıkar gruplarının nüfuzu kontrol altında tutulmuşsa, savaş patlak verdiğinde çok daha küçük bir devlete sahip oluyorlar.

Savaş da kendi içerisinde zafere giden yolu daha çetrefilli hale getirebilen veya çeşitli fırsatlar yaratabilecek çeşitli olayları tetikleyebiliyor. Sınırda yağmacılar beliriyor, konfederasyon topraklarındaki birlik yanlıları ve birlik topraklarındaki konfederasyon yanlıları yerel hükümetler için çeşitli zorluklar çıkarabiliyor. Eğer ayrılıkçılar kölelik yanlısı ise ve birlik henüz köleliği kaldırmadıysa, ülke bu değişikliği daha hızlı bir şekilde yapabiliyor.

Eğer ayrılıkçılar kazanırsa, Kuzey Amerika’da yeni bir ülke kurulmuş oluyor. Eğer birlik kazanırsa, Yeniden Yapılanma dönemi başlıyor.

Yeniden Yapılanma uzun süren ve farklı şekillerde sonuçlanabilen bir süreç. Kimin savaştığına, hangi yasaların geçirildiğine ve savaşın sonunda Amerika’nın içerisinde bulunduğu vaziyete göre farklı gündem maddeleri beliriyor. Örneğin köleliğe karşı savaşmadıysanız, Azat Edilmiş Köleler Bürosunun kurulması ve eşitlikçi politikalar benimsemeniz pek de anlamlı olmayacaktır. Güneyle İlişkileri Onarma, eğer güney eyaletler isyan etmediyse pek mantıklı görünmeyecektir. Aynı şekilde, Yeniden Yapılanma döneminde birbiriyle çelişen birden fazla hedefe de sahip olabilirsiniz.

Yeniden Yapılanma süreci sert ve kirli bir süreç olacaktır. Tarihte de bu böyleydi, oyunda da böyle olacak. Yeniden Yapılanmacıların hırsıyla, savaş öncesi siyasi güçlerini tekrardan kazanmak isteyen gerici koalisyon arasında dengeyi sağlamanız çok zor. Eşitlikçi bir politika benimsemeniz bu insanları marjinalize edecek, bu da ülkeyi daha zor yönetmenizle sonuçlanacak. Öte yandan onların suyuna giderseniz, Yeniden Yapılanmanın felsefesine aykırı hareket etmiş olacaksınız ve oyunun sonuna kadar geri kazanmaya çalışacağınız bir nüfusu ötekileştirmiş olacaksınız. Attığınız her adım ülkenizin ve halkınızın kaderini etkileyecek.

Savaş sonrası karışıklıklar illa ki savaşın yapıldığı bölgelerde olmak zorunda değil. İç Savaşın etkileri başkentten, sınırdaki eyaletlere kadar her yerde hissedilebilir. Oyuncu olarak ülkenizin bu zorluklarla nasıl baş edeceğine siz karar vereceksiniz. Nasıl bir Amerika ortaya çıkartmak istiyorsunuz?

Önümüzdeki hafta muharebelerden bahsedeceğiz.

Yorum Yap