İlk Kitabınıza Başlayacaksanız Şahane Bir Öneri: Eşekli Kütüphaneci

Eşekli Kütüphaneci 1940lı yıllarda Ürgüp’te geçen olayları konu edinen Larisalı Dimitros ve Ürgüplü Aziz’in kardeş şehir hikayesini Mustafa Güzelgöz’ün derin kitap tutkusunu ve kısacık hayatında Anadolu insanının çok sevdiği Refik Başaran’ın hayatlarını bizlere aktarıyor. Mustafa Güzelgöz ciddi bir aydınlanma mücadelesine giriyor zifir karanlığa elindeki tek umudu kitap ile dalıyor. Görevli olarak atandığı kütüphane memurluğu için taşraya giden Mustafa Bey ne doğru düzgün bir kütüphane bulabilir ne bir kitap ne de onu bekleyen kimse. Bunun üzerine eşeği ile birlikte köylere kitap ulaştırmaya karar verir ve eşeğine yüklediği kitaplarla köy köy gezmeye başlar bu yüzden de Eşekli Kütüphaneci olarak anılır. Aklındaki tek şey Anadolu insanını yüzyıllardır süren uykusundan uyandırmaktır. “Kendi kendime gece gündüz düşünüyorum. Cahilliği yok edecek ilaç bilim değil mi? Evet bilim işte oda kitapların içindedir. Cahilliği ancak okumakla yenebiliriz. Karanlığı okuyup öğrenmekle, kafayı ışıklandırmakla yenebiliriz.” Köylüler elinde kitapla onları ziyarete gelen Mustafa Bey’i ilk zamanlar pekte istekli karşılamazlar. Çünkü köylünün düşünebildiği tek şey geçim derdidir. “Beyim diyor, bizim yolumuz, çeşmemiz, köprümüz yok, kitaplığı ne yapacağız? Anlatıyorum ona eğer kitaplığınız olursa, yolunuz, çeşmeniz, köprünüz de olur” Ancak Eşekli Kütüphaneci asla yılmaz ve vazgeçmez her gün köyleri dolaşmaya devam eder ve köylülere okuma alışkanlığını kazandırır. Ciddi uğraşları sonucu kitap sayısını ve okuyan sayını artırır. Zifir karanlığın içinde doğan ışıklar giderek çoğalır. “Bilmezliğin tarlasına bir küçük fidan diktim. Eğer destek olursanız bu fidan büyüyecek dedim.” Fidan yavaş yavaş büyümeye Eşekli Kütüphanecinin de ünü yayılmaya başlamıştır. Ancak bizim topraklarda insanın karanlığından çıkmasına asla müsaade edilmediği gibi ışık tutan da nasibini alır. Bu kitap size neden okumalıyız için bulabileceğiniz en güzel cevapları sunuyor. “Kitap sevgisi diye bir sevgi vardır sanırım. Ana sevgisi, kardeş sevgisi, yâr sevgisi gibi bir sevgi. Bu sevgi insanın içinde doğuştan mıdır? Yoksa sonradan mı uyanır? Bunu bilmiyorum. Daha doğrusu, ben şöyle inanıyorum: Kitap sevgisi de bütün öbür sevgiler gibi doğuştan vardır; ama uyuyordur. Onun, zamanı gelince uyandırılması gerekir.” Geçmiş zamanda geçen bu kısa hayat öyküsü geleceğimizi kurtarmanın en etkin yolunu bizlere gösteriyor. Bizlerde yeter ki kendi ışığımızı yakalım bir gün karanlıktan daha güçlü olacağız. Ve sevgili okur bir tavsiye daha bu kitapta geçen mücadelenin neden bu denli önemli olduğunu daha iyi görmek istersen:
Orhan HANÇERLİOĞLU Ekilmemiş Topraklar

Yazar : Nevin Sevinç

Kaynakça : https://medium.com/@nevinsevinc29/i%CC%87lk-kitab%C4%B1n%C4%B1za-ba%C5%9Flayacaksan%C4%B1z-%C5%9Fahane-6d2e8e797b3e

Yorum Yap