Cengizhan’ın Dört Köpeği

“Bunlar, Cengiz Han’ın dört köpeğidir. Kafaları demirden, dişleri kayadan oyulmuştur, ellerinde kırbaç gibi kullandıkları kılıçları vardır. İnsan etiyle beslenirler ve zincirlerler bağlıdırlar. Savaş günü geldi mi dikkatli olun…Çünkü artık onlar zincirlerinden boşanıp neşe içinde salyalarını akıtmaktadırlar. Bu dört köpek: Cebe, Kubilay, Çelme ve Subutay’dır.

Cebe

Cengiz Han’ın en önemli Noyanlarından birisiydi. O Cengiz Han zamanında Targudai Khiriltug’un liderliği altında olan Taichud kabilesinin Besud klanına mensuptu. Tarihin en meşhur süvari generallerinden biridir. 201’de 13 Tarafın Muharebesinde, bir rivayete göre Cengizhan’ı bir diğerine göre atını vurdu. Savaş sonrasında Cengizhan kendisini kimin vurduğunu sorduğu zaman, cesaret ile öne çıktı. Cebe’yi ordusuna aldı ve ona hem ok hem silah anlamına gelen cebe ismini verdi.

Subutay

Kaynaklar da genellikle 1176 yılında doğduğunu söylüyor. Bu general, Moğol kabilesi olarak kabul edilmeyen Uriangkhai adında bir kabileye mensuptu. Bu insanlar, ormanlarda yaşar ve Moğolların aksine binicilikle değil de kürk ticareti ve demircilikle uğraşırdı. Sabutay’ın bir demircinin oğlu olduğu ve bir kaynakta da babasının isminin Qaban olduğu söylenir. 14 yaşında babasının Moğollar ile yaptığı antlaşma gereği Moğollara katıldı burada at binmeyi ve ok kullanmayı öğrenmenin yanı sıra, Moğol askeri taktikleri konusunda kendini yetiştiren Subutay sıradan bir demircinin oğlu iken bir Moğol komutanı oldu. Komutan olarak Subutay, büyük ihtimalle Batı’ya yaptığı seferleriyle tanınır. Bu seferlerde Subutay, aralarında Rusların, Lehlerin ve Macarların da bulunduğu düşmanlara karşı Moğol ordusunu komuta etmiştir.1241 yılında Ogeday’ın aniden ölmesi ile yeni hükümdar seçimi için geri döner1248 yılında Moğolistan’da öldü.

Çelme

Cengiz hanın babası yesügey arkadaşı çerçuday’ın oğlu Uranay kabilesinden bir Tuva türküdür Çelme bilinmeyen bir sebepten babası tarafından Timuçin’in kabilesine gönderildi Timuçin’in çocukluk arkadaşıydı. Timuçin’in yükselişi sırasında yanındaydı, onu defalarca ölümden kurtardı. Kaynaklarda Cengizhanın yakın arkadaşı koruması ve sırdaşı olarak geçer. Ayrıcalıkları o kadar fazladır ki Cengiz Yasalarında geçen 9 ölümcül günahı işlese dahi kendisine ölüm cezası verilemez.

Kubilay

Henüz küçük bir kabileyken Timuçin’in ordusuna katılmış bir Moğol askeridir. Üstün bir idareci olan Kubilay ilerleyen yılarda Cengizhan’ın danışmanlarından biri olmuş Kuzey Çin istilası (1205-1209) sırasında ordunun komutanlığını yapmış daha sonra ise Moğolların Çin valisi olarak görev yapmıştır.

Yorum Yap