Kategori: Osmanlı Tarihi

Deyyus-U Ekber Olayı

Osmanlı Tahtında 1. İbrahim tarihimize geçen ismiyle Boncuklu Deli İbrahim oturmaktadır. Sultan İbrahim kadınlara ve eğlenceye olan düşkünlüğü ile bilinen, döneminde saray harcamalarını iyice...

Koyunhisar Savaşı

Koyunhisar Savaşı, Osmanlı’nın galip geldiği önemli muharebeler arasında yer alır. Koyunhisar Savaşı Tarihi Bafeus muharebesi olarak da bilinen Koyunhisar Savaşı, 18-27 Temmuz 1302 yılında...

Yassı Çemen Savaşı

Yassı Çemen Savaşı Önemi Nedir? Yassı Çemen Savaşı, Celaleddin Harzemşah’ın bir sonu olarak bilinmekte olan tarihi bir savaştır. Bu savaş kesin olarak Anadolu Selçuklu...

Vaka-i Vakvakiye

IV. Mehmet 1648 yılında henüz 6 yaşında tahta çıkmıştı. Ondan önceki padişah I. İbrahim’in psikolojik rahatsızlıkları dolayısıyla kötü bir yönetim sergilenmesi, Bütün bunların üzerine...

Mohaç Muharebesi

XVI. yüzyıl Osmanlı ve Avrupa tarihinin sonuçları itibariyle önemli savaşları arasında yer almaktadır. Macaristan’ın güney sınırına yakın bulunan Mohaç (Mohács) ovasında yapılmış olması sebebiyle...

Damad Pargalı İbrahim Paşa

Bugün Yunanistan sınırları içinde bulunan Parga yakınlarında bir köyde doğduğu ve altı yaşında İstanbul’a getirildiği genellikle kabul edilirse de hayatının ilk yılları hakkında kesin...

Sokullu Mehmed Paşa

Hıristiyan adı Bayo (Bayiça) olup 1505’te Bosna’nın Vişegrad kazasının Rudo nahiyesinin Sokoloviç (Şahinoğlu) köyünde dünyaya geldi. Zinkeisen, İtalyan kaynaklarından naklen Ragusa yakınlarında Trebinye’de doğduğunu...

Barbaros Hayreddin Paşa

Vardar Yenicesi’nden gelip Midilli’nin fethinden sonra buraya yerleşen Yâkub adlı bir sipahinin oğludur. 1478 yılı civarında doğduğu tahmin edilmektedir. Asıl adı Hızır olduğu halde...

Çaldıran Savaşı

XVI. yüzyıl başlarında İran’da Şiî inanışına dayalı bir devlet kuran Şah İsmâil, gönderdiği dâîler vasıtasıyla Anadolu’nun birliğini bozacak büyük bir Şiî propagandasına başladı. Bunlardan Şahkulu...