Kategori: Eski Çağ Tarihi

Maraton Muharebesi

Persliler ile Atinalılar arasında yapılan ilk savaş niteliğini taşıyan Maraton Muharebesi, MÖ 490 yılında yapılmıştır. Savaşın bu ismi almasının nedeni ise Yunanlılar ile Perslilerin Maraton...

Firavun Tutankamon

9 yaşında tahta çıktı ve 18 yaşında öldü. MÖ 1332-MÖ 1323 yılları arasında hüküm sürdü. Babası ölünce, başka bir anneden olan üvey kızkardeşi Ankhesenamen...

Eşek Kulaklı Midas

Müşkili Ata adıyla Asur kaynaklarında kendisine yer verilmiş olan Kral Midas, M.Ö 738- M.Ö 696 yıllarında Frigya’nın başkenti Gordion’da yaşamış efsanevi kral olarak bilinir....

Sümerler

 Sümerler tarih sahnesine diğer medeniyetlerden çok daha önce çıkmıştır. Sümerlerin tarihi M.Ö. 4000 yıllarına kadar dayanır. Bu medeniyet yazı, dil, tıp, astronomi gibi pek...

Lidyalılar

Lidyalılar Kimdir ve Nerede Kuruldu?  Lidyalılar doğudan gelmiş ve Anadolu topraklarına yerleşmiştir. Lidyalılar Anadolu’ya ilk geldiklerinde Hitit ve Frig egemenliği altında bulunuyordu. Ancak Frig...

Atina’da Pers Yıkımı

Milattan Önce 480’de I. Serhas’ın (Kserkses, Xerxes) Thermopylae Muharebesi’ndeki galibiyetinden sonra Boeotia’nın tamamı Ahameniş ordusunun idaresi altına geçti. Serhas’a karşı direnen iki şehir, Tespiae...